Υπογλυκαιμία

Υπογλυκαιμία

Ως Υπογλυκαιμία στο Σακχαρώδη Διαβήτη ορίζεται η οξεία κατάσταση η οποία εκδηλώνεται με συμπτώματα οφειλόμενα στην σημαντική μείωση των επιπέδων γλυκόζης του αίματος. Η πτώση της γλυκόζης πλάσματος σε επίπεδα κάτω των 70mg % επέρχεται συνήθως ως αποτέλεσμα μεγαλύτερης απελευθέρωσης ποσοτήτων ινσουλίνης στην κυκλοφορία του αίματος.

Η υπογλυκαιμία είναι ο κύριος περιοριστικός παράγοντας στη γλυκαιμική διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου1 και του ινσουλινοθεραπευόμενου διαβήτη τύπου 2.

Ήπια η υπογλυκαιμία μπορεί να είναι ενοχλητική ή τρομακτική σε ασθενείς με διαβήτη. Η σοβαρή υπογλυκαιμία ορίζεται όπως η υπογλυκαιμία όπου το άτομο χρειάζεται βοήθεια από ένα άλλο άτομο. Χαρακτηρίζεται από γνωστική δυσλειτουργία που μπορεί να αναγνωριστεί ή να μην αναγνωριστεί και μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια συνείδησης, σε σπασμούς, σε κώμα ή θάνατο, και αντιστρέφεται από τη ταχεία χορήγηση γλυκόζης. Η απότομη πτώση της τιμής του σακχάρου μπορεί να προκαλέσει σε οξεία βλάβη στο άτομο με διαβήτη ή άλλους, ειδικά αν αυτό προκαλεί πτώσεις, ατυχήματα με οχήματα ή άλλους τραυματισμούς. Μια μεγάλη μελέτη απέδειξε ότι σε ηλικιωμένους ενήλικες με διαβήτη τύπου 2, οι σοβαρές υπογλυκαιμίες σχετίζονται με μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.

Τα μικρά παιδιά με διαβήτη τύπου 1 και οι ηλικιωμένοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε σοβαρή υπογλυκαιμία, διότι λόγω μειωμένης ικανότητας τους να αναγνωρίζουν τα υπογλυκαιμικά συμπτώματα και να ζητήσουν άμεση βοήθεια.

Η υπογλυκαιμία ταξινομείται ως εξής:

 1. Ασυμπτωματική υπογλυκαιμία
  Δεν εμφανίζει συμπτώματα και οι τιμές γλυκόζης πλάσματος κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 60 και 70 mg/dl. Η υπογλυκαιμία δε γίνεται αντιληπτή και διαπιστώνεται μόνο με μέτρηση της γλυκόζης.
 2. Ήπια υπογλυκαιμία
  Συνήθως εμφανίζεται με ελάχιστα εκ των γνωστών συμπτωμάτων. Η γλυκόζη πλάσματος ανευρίσκεται σε επίπεδα κάτω των 60 mg/dl. Τα συμπτώματα από το αυτόνομο νευρικό σύστημα τις περισσότερες φορές προηγούνται των υπολοίπων που αφορούν την μειωμένη πρόσληψη γλυκόζης από τα εγκεφαλικά κύτταρα – όσο η υπογλυκαιμία παρατείνεται σε τιμές κάτω των 50 mg/dl γλυκόζης. Οι ασθενείς συνήθως είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν μόνοι τους την υπογλυκαιμία.
 3. Σοβαρή υπογλυκαιμία
  Η γλυκόζη πλάσματος ανευρίσκεται κάτω των 40 mg/dl. Οι γνωστικές και νοητικές διαταραχές είναι έντονες και μπορεί να καταλήξει σε κώμα. Απαιτείται η παρέμβαση άλλου προσώπου για την αντιμετώπιση της σοβαρής αυτής κατάστασης.
 4. Ανεπίγνωστη υπογλυκαιμία
  Ιδιαίτερη μορφή υπογλυκαιμίας κατά την οποία δεν εμφανίζονται συμπτώματα, παρότι οι τιμές γλυκόζης είναι κάτω έως και πολύ κάτω των 60 mg/dl. Μπορεί να διαπιστωθεί μόνον από τυχαίες μετρήσεις γλυκόζης ή τη σχεδόν απροειδοποίητη επέλευση κώματος