Υπέρταση

Υπέρταση

Η Υπέρταση επηρεάζει έναν στους τέσσερις ενήλικες στον ανεπτυγμένο κόσμο σήμερα. Αν και η υπέρταση είναι ιδιοπαθής στις περισσότερες περιπτώσεις, άλλες αιτίες μπορεί να ανιχνευτούν στο 15% περίπου του πληθυσμού των υπερτασικών ασθενών. Οι δευτερογενείς αιτίες της υπέρτασης μπορεί να χωριστούν σε νεφρολογικές (π.χ., νεφρική αγγειακή ή παρεγχυματική νόσος) και ενδοκρινικές αιτίες. Υπάρχουν τουλάχιστον 14 ενδοκρινικές διαταραχές στις οποίες η υπέρταση μπορεί να είναι η αρχική κλινική παρουσίαση. Η διάγνωση της υπέρτασης ενδοκρινολογικής αιτιολογίας, δίνει στον κλινικό τη δυνατότητα να παράσχει θεραπεία με μια χειρουργική επέμβαση ή με στοχευμένη φαρμακολογική θεραπεία.

 

Ενδοκρινικά Αίτια Υπέρτασης

  • Νοσήματα Επινεφριδίων όπως φαιοχρωμοκύττωμα, πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός, συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων, σύνδρομο Cushing κά
  • Γενετικά αίτια
  • Νοσήματα Θυρεοειδούς όπως υποθυρεοειδισμός ή υπερθυρεοειδισμός
  • Νοσήματα Παραθυρεοειδών όπως υπερπαραθυρεοειδισμός.
  • Νοσήματα Υπόφυσης όπως μεγαλακρία, νόσος Cushing

 

 

Παχυσαρκία. Υπάρχει μια γραμμική σχέση μεταξύ της υπέρτασης και BMI(δείκτης μάζας σώματος). Στην μελέτη NHANES III η συσχέτιση ανάλογα με την ηλικία της υπέρτασης σε παχύσαρκους άνδρες και γυναίκες ήταν 42% και 38%, αντίστοιχα. Τα ποσοστά αυτά είναι περισσότερο από δύο φορές υψηλότερα από εκείνα που αφορούν άνδρες και γυναίκες φυσιολογικού σωματικού βάρους(περίπου 15%).