μύθοι και αλήθειες Tag

Ο Διαβήτης είναι μια από τις πιο ευρέως παρεξηγημένες καταστάσεις,  γεγονός το οποίο προκαλεί έκπληξη λαμβάνοντας υπόψη πόσο διαδεδομένη ασθένεια είναι. Εδώ είναι εννέα από τους πιο συνηθισμένους μύθους και παρανοήσεις, καθώς και η αλήθεια πίσω από κάθε μία. 1. Ο...