Κατανοώντας την εξέταση ΗΒA1C

Κατανοώντας την εξέταση ΗΒA1C

Η ΗΒA1C (γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη) είναι μια εξέταση αίματος που μας ενημερώνει σχετικά με τα μέσα επίπεδα σακχάρου στο αίμα μας (γλυκόζη αίματος) τους τελευταίους 2-3 μήνες.

Καταμετρά δηλαδή πόσο σάκχαρο εντοπίζεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια του σώματος μας. 

Αξίζει να σημειώσουμε, πως όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα με την οποία το σάκχαρο εντοπίζεται σε υψηλά επίπεδα στο αίμα, τόσο περισσότερο από αυτό θα βρίσκεται στα ερυθρά  αιμοσφαίρια.

Επειδή όμως ο οργανισμός ανανεώνει συνεχώς τα ερυθρά αιμοσφαίρια με καινούργια, αντίστοιχα αλλάζουν και τα στοιχεία του ΗΒA1C, καθώς διαφοροποιούνται τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα.

Τι είναι το eAG;

Το eAG (εκτιμώμενη μέση γλυκόζη) είναι η εκτιμώμενη μέση τιμή σακχάρου στο αίμα μας. 

Για παράδειγμα, ένα αποτέλεσμα ΗΒA1C 7% σημαίνει ότι ο μέσος όρος σακχάρου στο αίμα τους τελευταίους δύο έως τρεις μήνες, ήταν περίπου 154 mg/dL.

Τι σημαίνει ένα αποτέλεσμα ΗΒA1C;

Συνήθως τα αποτελέσματα του A1C μας παρέχουν μία γενική τάση των επιπέδων του σακχάρου, η οποία ταιριάζει με τα αποτελέσματα που παίρνουμε από τους καθημερινούς ελέγχους στο αίμα μας.

Πολλές φορές ωστόσο τα στοιχεία του A1C ενδέχεται να παρουσιάζονται υψηλότερα ή χαμηλότερα από αυτό που περιμέναμε. 

Η εξήγηση σε αυτό,  είναι πως το σάκχαρο δεν ελέγχεται σε περιόδους που είναι πολύ υψηλό ή πολύ χαμηλό. 

Για καλύτερη κατανόηση, μελετήστε το παρακάτω διάγραμμα στο οποίο αποτελέσματα του τεστ A1C (σε ποσοστό) μεταφράζονται σε αντίστοιχα στοιχεία της μέσης τιμής γλυκόζης στο αίμα. 

Έτσι θα είστε σε θέση να γνωρίζεται πιο ήταν το μέσο επίπεδο τους σακχάρου σας στο αίμα τους τελευταίους 2-3 μήνες.