Ελεύθερος Τύπος – Η σημασία της ρύθμισης & της παρακολούθησης του ασθενούς